Vạn Giới Mạnh Nhất Ông Chủ [C]

Vạn Giới Mạnh Nhất Ông Chủ [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1001 Chương

View:

1903

Vạn Giới Mạnh Nhất Ông Chủ [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Đây là một cái tiếp nhận vạn giới khách trọ, tại kí chủ không ngừng thăng cấp khách sạn đồng thời, cùng người khác khách trọ đánh rắm nói chuyện phiếm thuận tiện đến từng cái Vị Diện đánh dã cố sự ···· hiện hữu khách trọ Tôn Ngộ Không, Thạch Hạo, Ngưu Ma Vương, Ðát Kỷ, Hằng Nga, Kim Ô Thập Thái Tử, Naruto, Tiêu Viêm, Lôi Thần Thor, Kakarot , Khoa Phụ, Hậu Nghệ, thượng cổ Yêu Thánh ····


Ðát Kỷ Mị Hoặc Thương Trụ Vương sau đó chạy trốn tới, không có tiền giao tiền thuê nhà trở thành thu ngân tiểu muội.

 Cùng tác giả

 Bình luận