Vạn Cổ Đệ Nhất Đế [C]

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1177 Chương

View:

2828

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất!

Một cái đứng ở chín tầng trời, bễ nghễ chúng sinh nam nhân truyện xưa.


Cảnh giới:

Phàm cảnh, Linh cảnh, Tông cảnh, Thiên Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh, Tổ Cảnh, Thần Cảnh, Tổ Thần.

 Cùng tác giả

 Bình luận