Tục Tái Sanh Duyên

Tục Tái Sanh Duyên

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 41 Chương

View:

510

Tục Tái Sanh Duyên

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

THẾ HỆ NHÀ HOÀNG PHỦ


Hoàng Phủ Kính , vợ là Doãn vương phi.


Sinh được:

1. Hoàng Phủ Trưởng Hoa. Sau vua Nguyên Thành Tôn lập làm hoàng hậu.

2. Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Sau kết duyên cùng Mạnh Lệ Quân, Tô Ánh Tuyết và Lưu Yến Ngọc.


Hoàng Phủ Thiếu Hoa, vợ là Mạnh Lệ, Quân Tô Ánh Tuyết và Lưu Yến Ngọc


Sinh được năm trai:

1. Hoàng Phủ Triệu Câu - con Mạnh Lệ Quân

2. Hoàng Phủ Triệu Phượng - con Mạnh Lệ Quân

3. Hoàng Phủ Triệu Lân - con Lưu Yến Ngọc

4. Hoàng Phủ Triệu Tường - con Tô Ánh Tuyết

5. Hoàng Phủ Triệu Thụy- con Tô Ánh Tuyết


Và hai gái:

1. Hoàng Phủ Phi Giao - con Mạnh Lệ Quân

2. Hoàng Phủ Phi Loan - con Tô Ánh Tuyết

 Bình luận