Tình sử Vương Chiêu Quân

Tình sử Vương Chiêu Quân

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 30 Chương

View:

300

Tình sử Vương Chiêu Quân

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Vầng trăng nhà Hán sang Tần

Sáng soi vó ngựa theo lần Minh Phi

Từ lên ải Ngọc ra đi

Chân trời xa thẳm biệt ly không về

Biển đông vẫn sáng trăng thề

Minh Phi xuất giá não nề đi luôn

Yên Chi tuyết phủ lạnh buồn

Mày ngài vàng võ chìm luôn xứ Hồ

Sống, người vẽ xấu họa đồ

Chết vùi thanh trủng dạt dào tiếc thương.

 Cùng tác giả

 Bình luận