Tam Quốc Chi Đan Thân Cẩu Nộ Khai Vô Song [C]

Tam Quốc Chi Đan Thân Cẩu Nộ Khai Vô Song [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 896 Chương

View:

3667

Tam Quốc Chi Đan Thân Cẩu Nộ Khai Vô Song [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Luyện Sư, Chân nữ vương, Điêu Thiền, Tinh Thải, Nguyệt Anh. . . Tất cả cô nàng đều là ta! Ta vốn là lập chí trở thành tam quốc vua tán gái nam nhân! Tào Tháo Tôn Quyền Lưu Bị Lữ Bố dám không phục? Ta đánh! Bây giờ ta thiết quân rong ruổi, tứ hải chinh chiến, chỉ vì bảo đảm nhà vệ quốc, bình định thiên hạ, đãng thanh vũ nội! Dùng đấu hồn cùng nhiệt huyết đến thực hiện nhất thống thiên hạ!


cvt: truyện hậu cung , main trạch nam có hệ thống , nên tích cách không phải tuýp cơ trí thông minh mà ngược lại khá là đậu bỉ (lưu manh , trung nhị) , truyện có vẻ viết theo bối cảnh game Dynasty Warriors , vì các võ tướng trong truyện có skill vô song, chiến khải với đấu hồn trí hồn gì đó . Thấy cũng lạ làm thử xem sao , thấy bình luận bên feilu có khen có chê , đa phần thấy nói tại tác giả đặt tên và giới thiệu ko hay nên làm mất nhiều độc giả . Đạo hữu nào thấy hợp thì đọc thử xem .

LIST CHAPTER

 Cùng tác giả

 Bình luận