Phù Diêu

Phù Diêu

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 822 Chương

View:

929

Phù Diêu

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào?


Hoặc chọn con đường cũ để hoàn thiện nó hoặc chọn con đường phát triển khác có tương lai hơn?

 Bình luận