Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1697 Chương

View:

9429

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.


Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.


Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

 Bình luận