Ngã Năng Truy Tung Vạn Vật [C]

Ngã Năng Truy Tung Vạn Vật [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp, Tu Chân

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 7 Chương

View:

84

Ngã Năng Truy Tung Vạn Vật [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Xuyên việt Tiên hiệp thế giới, Trần Trầm đạt được mạnh nhất truy tung hệ thống, từ nay về sau có thể truy tung vạn vật.


Trần Trầm: "Hệ thống, ta thiếu tiền rồi."


"2m bên ngoài, dưới giường cất giấu cha ngươi tiền riêng, năm mét bên ngoài, dưới mặt đất nửa mét có một miếng rỉ sắt đồng tiền."


"Phía trước trong bụi cỏ có rơi xuống bạc vụn."


Trần Trầm: "Hệ thống, ta khuyết điểm cơ duyên."


"Chuồng heo lúc trước đống cứt kỳ thật cũng không bình thường."


"Tối nay giờ Tý tiến về hai mươi dặm bên ngoài hắc phong nhai nhảy núi."


"Một chỗ địa phương cất dấu Tiên Nhân động phủ, thỉnh Kí Chủ tự hành thăm dò."


Quyển sách lực lượng hệ thống, từ thấp đến cao: Phàm nhân, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Tiên Nhân.


Luyện Khí kỳ người bình thường là một tầng đến mười tầng, Trúc Cơ Kim Đan và về sau đại cảnh giới đều phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới.

 Bình luận