Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký [C]

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 4468 Chương

View:

22726

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 5 / 5. Số phiếu: 1

Ninh Thư chết thẳng cẳng, lại vận may thành thế khổ bức pháo hôi nghịch tập nhiệm vụ giả.


Vì thế, Ninh Thư ở một cái thế giới lại một cái thế giới, sắm vai các loại nhân sinh, gặp được các loại ‘ ngươi vô tình, ngươi lãnh khốc, ngươi vô cớ gây rối ’ người.


Gặp được đủ loại phê lượng đem bán bạch liên hoa, lục trà biểu, tâm cơ kỹ nữ, thế giới còn có thể hay không có điểm chân thiện mĩ!?


Ninh Thư rống giận, các ngươi này đó cặn bã, ta chỉ là tới nghịch tập, thỉnh không cần gây trở ngại ta hoàn thành nhiệm vụ.


Xuyên qua vai chính, trọng sinh vai chính, chỉ có không nỗ lực nhiệm vụ giả, không có cạy không xong vai chính quang hoàn. Ninh Thư không thể không khổ bức mà một cái thế giới một cái thế giới nhặt tiết tháo.

 Cùng tác giả

 Bình luận