Khủng Bố Livestream [C]

Khủng Bố Livestream [C]

Thể loại:

Đô Thị, Linh Dị

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 304 Chương

View:

1852

Khủng Bố Livestream [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Tại bỏ hoang nhà ga vượt qua một đêm; chạy trốn bệnh viện tâm thần; ôm hồng y nữ quỷ; quỷ điện báo; quái dị nói trường học. . . Vương mặt trời là một cái kẻ vô thần, từ khi có một ngày nhận đến một cái thần bí bưu kiện liền bước lên sởn hết cả gai ốc siêu tự nhiên dò xét Linh Chi lữ!

 Cùng tác giả

 Bình luận