Hộ Mỹ Cuồng Y [C]

Hộ Mỹ Cuồng Y [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1881 Chương

View:

1347

Hộ Mỹ Cuồng Y [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Tiểu tử Đường Thiên, hiểu bắt quỷ, có thể chữa bệnh, Đạo thuật thông Thần, y thuật nghịch thiên, là mỹ nữ thì cua, là tình địch thì dẹp, mọi người tốt nhất chớ chọc ta, bão nổi lên chọc thủng trời.

 Cùng tác giả

 Bình luận