Giá Hào Hữu Độc [C]

Giá Hào Hữu Độc [C]

Thể loại:

Đô Thị, Võng Du

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 508 Chương

View:

1070

Giá Hào Hữu Độc [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Mới vừa sang tiểu hào không bao lâu Lộ Tầm, xuyên qua đến 《 thiên trần 》 này khoản tiên hiệp loại trong trò chơi, rõ ràng là cái người chơi, lại không thể hiểu được mang theo npc mẫu.

Đến nỗi chân chính người chơi, tắc đem ở ba năm sau buông xuống.

Hiện giờ, hắn đầu tiên muốn đối mặt chính là……

Một cái muốn đem hắn chộp tới đương lô đỉnh nữ ma đầu!

……

“Này hào giống như có điểm độc a!” Lộ Tầm.

……

Mới vừa sang tiểu hào không bao lâu Lộ Tầm, xuyên qua đến 《 thiên trần 》 này khoản tiên hiệp loại trong trò chơi, rõ ràng là cái người chơi, lại không thể hiểu được mang theo npc mẫu.

Đến nỗi chân chính người chơi, tắc đem ở ba năm sau buông xuống.

Hiện giờ, hắn đầu tiên muốn đối mặt chính là……

Một cái muốn đem hắn chộp tới đương lô đỉnh nữ ma đầu!

……

“Này hào giống như có điểm độc a!” Lộ Tầm.

……

( đã xong bổn đều đính quá vạn đoản tiểu tác phẩm 《 đêm tối người chơi 》, 《 điều xi vui chơi giải trí 》 )


Các vị thư hữu nếu là cảm thấy 《 này hào có độc 》 cũng không tệ lắm nói thỉnh không cần quên hướng ngài QQ đàn cùng trên Weibo bằng hữu đề cử nga!


P.S: Này hào có độc = Giá hào hữu độc

LIST CHAPTER

 Cùng tác giả

 Bình luận