Đại Đường Hảo Tướng Công [C]

Đại Đường Hảo Tướng Công [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 2738 Chương

View:

7745

Đại Đường Hảo Tướng Công [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng. Thái tử ngồi vững đông cung, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng. Võ tướng đặt giang sơn, văn thần tư Trì Quốc.


Tần Thiên chuyển kiếp tới chỉ muốn làm một cái tốt tướng công, để cho người nhà mình được sống cuộc sống tốt.

 Cùng tác giả

 Bình luận