Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1561 Chương

View:

5416

Đại Chúa Tể

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.


Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh.


Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn.


Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa


Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.

...


Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm?


Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

 Bình luận