Chí Tôn Chủ Bá [C]

Chí Tôn Chủ Bá [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1243 Chương

View:

816

Chí Tôn Chủ Bá [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Hệ Thống nhiệm vụ: Trở thành Chí Tôn hoạt náo viên.


Lâm Dật trong não không hiểu ra sao có thêm một Thần Kỳ Hệ Thống, cái hệ thống này có thể để cho hắn qua lại các thế giới!


Từ đây, Lâm Đật mang theo khán giả, kiến thức chân nhân hãy Nghi Lâm, Triệu Mẫn, Hoàng Dung, Loan Loan, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Đông Phương Bất Bại, Bạch Tố Trinh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương lãnh hội Thần Thoại thế giới chân thực phong quang!


Vô số vì hắn điên cuồng, vì nhìn hắn trực tiếp trắng đêm khó ngủ.


Lưu Nhất Phỉ: Lâm Dật ca ca, nhân gia muốn học Tiểu Vô Tướng Công, dung nhan bất lão rồi


Vô số: Tiểu Vô Tướng Công tính là gì Nhất Ca, cầu trực tiếp Hứa Tiên thảo xà!


Nhất Ca, chúng ta chạy nam dưới kỳ muốn đi Thiên Đình mượn cái cảnh, rất rồi.

 Cùng tác giả

 Bình luận