Vô Thượng Chân Tiên [C]

Vô Thượng Chân Tiên [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 2141 Chương

View:

1153

Vô Thượng Chân Tiên [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Hiện đại cao tài sinh xuyên qua tiên hiệp thế giới.


Dùng in chữ rời thuật chế tạo Phù văn,


Dùng thú y học trợ sản Thần Thú Tiên thú,


Dùng vi lượng chế độ giáo dục tạo Tiên đan,


Dùng phỏng sinh học sáng tạo Tiên pháp,


Dùng lãng mạn cùng thơ tình theo đuổi Thánh nữ,


Lấy một đầu kỳ môn Quỷ Đạo xưng hùng vạn giới, thành tựu Vô Thượng Chân Tiên!

 Cùng tác giả

 Bình luận