Vô Cương [C]

Vô Cương [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1190 Chương

View:

3766

Vô Cương [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Ưng kích trời cao, cá chép vượt Long môn, gấu bào hổ gầm, vạn vật đều có linh. Mạt pháp chi cực, cực từ luân chuyển, thế giới biến thiên. Đã từng cái kia quen thuộc thế giới, đã trở nên hoàn toàn thay đổi.


Lúc thần thoại biến thành sự thật , lúc truyền thuyết không lại thần bí, thế giới không giới hạn, nhiệt huyết vĩnh viễn.

 Bình luận