Vạn Cổ Long Đế [C]

Vạn Cổ Long Đế [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1302 Chương

View:

1966

Vạn Cổ Long Đế [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Cầm trong tay Luân Hồi bàn, bá thế giữa thiên địa; một tay cầm tuế nguyệt, một tay nắm trời xanh!


Long Hạo! Một đời trước vô địch Thủ Hộ Chiến Thần, trùng sinh tại một tên phế vật gia chủ trên người!


Nắm giữ cấm thuật công pháp, tùy ý bễ nghễ thiên hạ, tu luyện đại thành về sau, một gạch có thể thí thần, một lá có thể trảm tiên!


Đã trùng hoạch một thế, ta liền muốn cường giả trở về, chế tạo thuộc về ta bất bại thần thoại!


Một thế này, đã định trước cuồng ngạo chúng sinh, nghiền ép vạn tộc!


Ai nếu không phục, đến chiến! Ai nếu muốn chết, đến chiến!


Lật tay cải mệnh! Che tay diệt thiên!


Tung hoành cả đời, thành tựu vạn cổ Long Đế!


Converter: Lãng Tử Vô Tà

Nguồn: truyencv.com

 Cùng tác giả

 Bình luận