Tương Lai Tu Tiên Thời Đại [C]

Tương Lai Tu Tiên Thời Đại [C]

Thể loại:

Đô Thị, Ngôn Tình

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1209 Chương

View:

612

Tương Lai Tu Tiên Thời Đại [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Tam vạn năm trước Hợp Hoan Tông lão tổ mang theo ký ức trọng sinh tới rồi tương lai tu tiên thế giới, ở cái này tân thời đại, hết thảy đều trở nên bất đồng. Chinh chiến dị giới phi thuyền pháp bảo, chiến giáp pháp bảo, nhân tạo khí linh, nhân tạo linh căn. Cái này tân thời đại, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. ( chuyện quan trọng đã quên nói, này thư vô nam chủ, đây là chuyện rất trọng yếu, không nghĩ nói ba lần (,,• ₃ •,,). )

 Bình luận