Tử Dương [C]

Tử Dương [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 581 Chương

View:

2416

Tử Dương [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Ngũ hồ loạn hoa, thiên hạ phân tranh, ma quỷ nổi lên bốn phía, yêu nghiệt bộc phát. Thượng Thanh thương hại thế nhân khó khăn, thần dụ Vô Lượng sơn tuyển tài thiên hạ, truyền diệu pháp dùng tế thế người, thụ đại đạo lại định càn khôn.

Thần Thoại tiểu thuyết không thiếu tên lấy, tu chân tiểu thuyết tầng tầng lớp lớp, hận không một bộ tuân theo Đạo gia chính thống đạo thuật tu chân tác phẩm.

 Bình luận