Tu Chân Gia Tộc Bình Phàm Lộ [C]

Tu Chân Gia Tộc Bình Phàm Lộ [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 358 Chương

View:

479

Tu Chân Gia Tộc Bình Phàm Lộ [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Núi không tại cao, có nhà thì sao. Suối không tại uyên, cửa vào ngọt ngào.


Nhàn rỗi trồng rau nuôi lợn, ngồi tụng Hoàng Đình.


Bận bịu lúc đi chân trần giẫm ruộng, đứng tại một bên bờ ruộng.


Đắc đạo thành tiên đều trong tầm mắt, gia tộc tu chân mệt mỏi gãy eo.


Cảnh giới tu hành:


1, Linh quang kỳ: Điểm hóa hạ đan điền một luồng linh quang, này linh quang chính là lúc vừa ra đời hài nhi nương theo lấy tiếng thứ nhất khóc nỉ non cùng thiên địa lần đầu tiếp xúc lúc, cắm rễ tại chín đại linh khiếu.


Bên trong, vận chuyển công pháp đem thể nội nguyên tinh chuyển hóa lớn mạnh linh quang, tẩy luyện quanh thân kinh mạch, cho đến điểm hóa trung đan điền, tiến vào tiếp theo giai đoạn.


2, Hư hình kỳ: Trung đan điền chính là tụ khí chỗ, linh quang cùng khí kết hợp lại, có thể dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, thành tựu đạo cơ.


3, Kim đan kỳ: Lấy đạo cơ làm gốc, linh quang làm dẫn, ngưng kết kim đan.


4, Luyện thần kỳ: Dùng kim đan soi sáng ra giấu tại thượng đan điền nguyên linh, mở ra chín đại linh khiếu.


Nhất giai linh vật đối ứng Linh quang kỳ.


Nhị giai, tam giai linh vật đối ứng Hư hình kỳ sơ, trung, hậu kỳ.


Tứ giai, ngũ giai, lục giai đối ứng Kim đan kỳ.


Thất giai, bát giai, cửu giai đối ứng Luyện thần kỳ.


(Đến tiếp sau sẽ từ từ tăng thêm.)

 Cùng tác giả

 Bình luận