Trùng Sinh Chi... [C]

Trùng Sinh Chi... [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 23 Chương

View:

368

Trùng Sinh Chi... [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Hắn là vòng giải trí cứu thủ khả nóng ảnh đế, xuất đạo chín năm, danh lợi song thu, càng là giải trí công ty sau lưng cổ đông.

Nàng cũng là vòng giải trí cứu thủ khả nóng ... Vạn năm nữ nhị, diễn hắc nữ phụ nhập hình nhập cách, diễn nội diễn ngoại nhận người hận, mang vào miệng tiện kỹ năng hạng nhất.

Trước kia, hắn nói: "Giống ngươi loại này phẩm hạnh khiếm tốt, kỹ thuật diễn không ở tuyến nhân, ta vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi hợp tác."

Hiện tại, hắn còn nói: "Ngươi đã mãnh liệt yêu cầu, vì này bộ đùa ta đành phải hy sinh một chút."

Sau này hắn nói: "Cố Trình, ta yêu ngươi, lấy của ta dư sinh."

Nàng thích hắn mười năm, chỉ có nàng biết.

Ngày đó phiến tràng phát sinh ngoài ý muốn, hắn trọng thương không trị được, một thế hệ siêu sao từ đây ngã xuống.

Vong hồn phiêu cách ở ngoài xem tẫn nhân tình ấm lạnh, nằm ở bệnh viện chờ chết thời điểm mới biết được trừ bỏ gia nhân còn có một chút nhân sẽ vì hắn thương tâm khổ sở, mà bản thân tử cũng có khác nội tình.

 Cùng tác giả

 Bình luận