Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 797 Chương

View:

3612

Tiên Quốc Đại Đế

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ!


Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn.


Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!"


Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!


PS: Quan Kỳ cũng chính là tác giả của Trường Sinh Bất Tử!

 Cùng tác giả

 Bình luận