Thiên Thu

Thiên Thu

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1 Chương

View:

59

Thiên Thu

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Trên giang hồ đền nói rằng Yến Vô Sư là người bước ra từ trong núi thây biển máu.


Cũng bởi vì thế mà y chẳng tin nhân chi sơ tính bản thiện, cũng chẳng tin trên cõi đời này có người đại nhân đại nghĩa, suy nghĩ cho người khác lại không cần báo đáp.


Một ngày nọ, chưởng giáo Huyền Đô sơn, Đạo môn đệ nhất thiên hạ, Thẩm Kiều ước chiến với người, vì xảy ra sự cố mà rơi xuống vực.


Yến Vô Sư vừa vặn đi ngang qua nơi đó.


Nhìn thấy Thẩm Kiều trọng thương sắp chết, y bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu…


Sau ngàn đời (thiên thu), ai có thể bất diệt?

10 News Chapter

LIST CHAPTER

 Bình luận