Thiên Mệnh Vi Hoàng [C]

Thiên Mệnh Vi Hoàng [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 853 Chương

View:

3948

Thiên Mệnh Vi Hoàng [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Lục Minh thư chưa bao giờ tin số mệnh.


Khi phụ thân tái giá cửa nát nhà tan, không tin, khi bị ném rời đi sơn cốc tự sinh tự diệt vẫn không tin.


Không có tài nguyên khó có thể tu luyện, không tin, đối mặt ngàn người chỉ trích thời điểm càng không tin.


Một chút từ khổ ải bò lên, một khi lăng vân, thiên hạ ghé mắt!


Công bằng không tới, ta tự mình đi lấy.


Vận mệnh nếu không chiếu cố, ta giết ra một con đường sống.


Thiên mệnh ngại gì, ta tự thành hoàng!


"Thật là một nữ nhân vô tình, vì ngươi xuất sinh nhập tử, vì ngươi mưu kế tính toán tường tận, vì ngươi cùng người trong thiên hạ là địch, ngươi cũng sẽ không cảm động một chút không?"


"Đúng vậy a, ta đây là nữ nhân vô tình, ngươi yêu thích ta vì cái gì đây?"

 Bình luận