Thiên Hạ Đệ Cửu [C]

Thiên Hạ Đệ Cửu [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1357 Chương

View:

796

Thiên Hạ Đệ Cửu [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Vô tận trong vũ trụ có tám đạo Hồng Mông đạo tắc, cái này tám Đạo đạo tắc mỗi một đạo đều bị một cái vô thượng cường giả dung hợp. Không có ai biết, trong vũ trụ còn có Đệ Cửu Đạo đạo tắc, cái này từng đạo tức thì phá vỡ Hồng Mông, không người có thể sờ.

Trong vũ trụ vô tận có có tám đạo Hồng Mông đạo tắc, mỗi một đạo trong tám đạo tắc này đề bị một vô thượng cường giả dung hợp. Không ai biết, trong vũ trụ còn có Đạo Tắc thứ chín, đạo tắc này từng phá vỡ Hồng mông, không ai chạm tới được.

 Bình luận