Tạo Hóa Tiên Đế

Tạo Hóa Tiên Đế

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1 Chương

View:

28

Tạo Hóa Tiên Đế

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Một thế giới thần kỳ, nơi đây có cường giả như mây, có hoang thú hồng hoang, có thần thông diệu pháp, có pháp bảo hủy thiên diệt địa, có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên...


Thiếu niên Khương Tư Nam bước ra từ Càn Nguyên vực, người mang chí bảo vô thượng, tu luyện thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

 Cùng tác giả

 Bình luận