Ta Ba Ngàn Năm Luyện Khí [C]

Ta Ba Ngàn Năm Luyện Khí [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 0 Chương

View:

42

Ta Ba Ngàn Năm Luyện Khí [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Ba ngàn năm trước, thiên tư tuyệt đỉnh Bạch Thu Nhiên bị Thanh Minh Kiếm tông người sáng lập, Thanh Minh Đạo Nhân thu làm đệ tử, bắt đầu tu tiên con đường.


Ba ngàn năm về sau, Bạch Thu Nhiên đích sư tôn Thanh Minh Đạo Nhân phi thăng thành Tiên, đại sư huynh Độ Kiếp thất bại thân tử đạo tiêu, ngay cả nhỏ nhất tiểu sư muội sáu đời cháu đều Trúc Cơ thành công, học xong ngự kiếm cưỡi gió mà đi.


Mà kinh lịch trải qua ba ngàn năm khổ tu, Bạch Thu Nhiên hắn, cuối cùng đạt đến Luyện Khí Kỳ thứ sáu vạn 6,664 tầng cảnh giới.


⛔ Cốt Truyện :


Phần 1 : Tái Tửu Trường Ca Hành - Chương 1-20


Phần 2 : Mị Ảnh Yêu Tung -Chương 1-33


Phần 3 : Địa Tiên cổ thành -Chương 1-29


Phần 4 : Trí Tiên động phủ - Chương 1 - 30


Phần 5 : Yêu Hoàng lăng - Chương 1- 32


Phần 6 : Thiên thần vinh quang - Chương 1- 39


Phần 7 : Tân Hỏa tương thừa - Chương 1- 29


Phần 8 : Tu La Đạo - Chương 1- 40


Phần 9 : Ma trào - Chương 1-30


Phần 10 : Đế Khuyết Thiên Trọng Tỏa Tiên Đế - Chương 1-50


Phần 11 : Thức ma lĩnh vực -- chương 1----- chương 138


Phần 12 : Cơ hồn giác tỉnh --chương 1----- chương 57.


Phần 13 : Hư không Trùng Triều ---chương 1--- còn tiếp nữa.

10 News Chapter

LIST CHAPTER

 Cùng tác giả

 Bình luận