Quy Nhất [C]

Quy Nhất [C]

Thể loại:

Đô Thị, Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 920 Chương

View:

1007

Quy Nhất [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Trước ngực thần bí rồng vàng gai xanh, mộ phần trong quỷ dị thi cốt hình người ,ăn mày sắp chết nói qua kỳ quái ngôn ngữ, trên bia đá cổ hiện đại văn tự, sở hữu những thứ này đều thật sâu quấy nhiễu lấy Ngô Trung Nguyên, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu ?...

 Bình luận