Phục Hay Không [C]

Phục Hay Không [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 147 Chương

View:

560

Phục Hay Không [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Nóng bỏng nhiệt tâm tiểu tỷ tỷ Sở Thiên Miểu VS túm hề hề ngân hàng đầu tư tinh anh nam Nhậm Viêm


Cùng nhau làm hạng mục thời điểm, Sở Thiên Miểu đặc biệt có thể chọn Nhậm Viêm trong lời nói mao bệnh, thường xuyên. . . Đỗi hắn.


Có lần Nhậm Viêm tức giận đến đem Sở Thiên Miểu trực tiếp ngăn ở làm việc vị bên trên.


Hắn hai tay cắm túi quần, dùng cằm điểm nàng, hỏi: Ngươi rất không phục ta thật sao? Lại như thế bảy cái không phục tám cái không cam lòng ta có thể dùng mạnh!


Sở Thiên Miểu lơ đễnh: Ta có ba ngàn cái nước, ngươi mới hai cái lửa, ta có thể diệt ngươi một ngàn năm trăm thứ chê ít.


Nhậm Viêm bỗng nhiên hướng trước mặt nàng lại xích lại gần một bước.


Hắn câm lấy vừa nói: Ta hai cái lửa là muốn | trong lửa đốt lửa, lửa này ngươi cho diệt sao?

 Bình luận