Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 24 Chương

View:

433

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

THẦN KHÍ ĐỒ GIÁM HỆ LIỆT


- Thượng bộ – TA CÙNG ĐÁT KỶ ĐOẠT NAM NHÂN


- Hạ bộ – CHIẾN THẤT QUỐC


- Ngoại thiên – PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT


- Ngoại thiên chi lục hồn phiên – Nhật ký quan sát võ tướng


Thể loại: xuyên thời không, thời Tam Quốc Chí, cường cường, huyền huyễn, 1×1, chính văn OE, phiên ngoại HE


Văn án:


Thời đại Tam Quốc, quần hùng tranh bá.


Thiên hạ từ nay chia ba, mỗi phương một thế lực cát cứ.


Hiện đại chỉ biết về giai đoạn lịch sử này qua Tam Quốc Chí, nhưng nay một lần nữa, mọi thứ lại được tái hiện


Thật ra, thời đại Tam Quốc vốn đã thủng lỗ chỗ rồi, giờ thêm một lỗ nữa cũng có sao đâu.


Tiểu thụ Kỳ Lân mời chuẩn bị.


Tay trái kiếm Hiên Viên, tay phải Lục Hồn Phiên, xuyên nào!


Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm Viên Thiệu thảo phạt họ Đổng. (Đổng Trác)


Sứ mệnh lần này của con là tùy ý chọn một võ tướng, rồi giúp hắn lên làm hoàng đế.


Thông Thiên giáo chủ ban cho con hào quang nhân vật chính, nó sẽ bảo vệ con, Amen.


Cảnh báo:


Tiểu bạch văn, vừa là đồng nhân vừa là xuyên không, tài liệu đã qua dàn dựng, năm tháng hỗn loạn.


Tính cách nhân vật tán loạn, có dấu hiệu thác loạn.


Bố, Sách, Du, Quyền, Siêu, Vân, Bị, Gia, Lượng, Úc, Tháo nguyên gốc xin hãy cẩn thận.


Bản văn này đơn thuần là nhắm một mắt mở một mắt viết ra, nhưng không phải vì thế mà anh hùng suy vong, càng không vì vậy mà gian hùng thành thần.


Lịch sử ngàn năm tự có kết thúc riêng, đây chỉ là một quyển tiểu thuyết yy theo lịch sử, đừng tưởng thật.

LIST CHAPTER

 Bình luận