Ngũ Hành Thần Y [C]

Ngũ Hành Thần Y [C]

Thể loại:

Đô Thị

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 681 Chương

View:

1269

Ngũ Hành Thần Y [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Tiết Hoàn Lương hành nghề y, ở Tiết gia thu được Thiên Cổ Chi Mê, kinh qua thiên tân vạn khổ, mới tu luyện xong Ngũ Hành Thần Khí.


Hắn bằng vào cao siêu y thuật, Hành Y Tể Thế, tiềm tu Y Đạo, thông thạo Ngũ Hành tuyệt kỹ, trừ tà bệnh, đấu Giáp Binh, trừng trị mỹ nhân, sáng tạo Đào Nguyên thế giới, trở thành người người kính ngưỡng Tế Thế thần y.

 Cùng tác giả

 Bình luận