Mộc Tiên Truyện [C]

Mộc Tiên Truyện [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 2 Chương

View:

56

Mộc Tiên Truyện [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Một việc từ bắt đầu đến tinh thông cần bao nhiêu thời gian? Ninh Hinh sống hai đời cũng không biết đáp án;


Từ vừa mới bắt đầu mơ mơ màng màng càng về sau không sợ khó khăn, hướng phía con đường tu tiên mờ mịt như không có phần cuối, tiêu sái mà đi.


Lần nữa sống cả đời, hết thảy đều là khởi đầu mới.


Đây là câu chuyện tu tiên của một nữ tử xuyên không!


- chính thống nữ tử tu tiên văn -

Truyện nhiều tháng liên tục đứng top trên bảng Nữ tần của Qidian (Khơi điểm).

 Cùng tác giả

 Bình luận