Lâm Vũ Thiên Hạ

Lâm Vũ Thiên Hạ

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 361 Chương

View:

970

Lâm Vũ Thiên Hạ

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Võ Mạch Đại Lục, đây là nơi mà thế giới võ giả tung hoành, toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, không ai biết Võ Mạch Đại Lục lớn đến mức nào, họ chỉ biết nơi này có Nhân tộc, Yêu tộc và Ma tộc tàn bạo độc ác.


Trần Vũ năm mười hai tuổi, luyện thể thành công, mở được Hoàng cấp trung phẩm võ mạch, nhưng trong một lần đi lịch lãm cùng gia tộc, hắn đỡ một chưởng cho người khác, làm kinh mạch tổn thương.


Về sau may mắn gặp được đại cơ duyên, nên bước sang một trang mới.


- Được! Vậy ta sẽ tu Tiên! Về sau Xem các ngươi làm sao chống lại ta!

Giới Thiệu cấp cấp Tu Luyện

Võ giả/Thần giới:

Tụ Khí => Ngưng Khí => Bạo Khí => Binh Khí => Hóa Khí => Khí Tông => Tiên Thiên => Vương Cấp => Hoàng Cấp => Tông Cấp => Tôn Cấp => Bán Thánh => Thánh Cấp => Đế Cấp => Phi thăng thần giới

Tiên Giới: ...

 Bình luận