Khắc Kim Thành Tiên [C]

Khắc Kim Thành Tiên [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1 Chương

View:

52

Khắc Kim Thành Tiên [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Hắn là Tô Mộc.


Một cái xuyên qua đến rồi tu chân, ma pháp thế giới bên trong gian thương!


Hắn khẩu hiệu là —— Khắc Kim Thành Tiên, một gan đến cùng!


Chính mình khắc không tính là gì, để người khác khóc hô hào cầu đồng thời khắc, cái kia mới gọi lợi hại.


Tiểu tiền tiền, thật tình ngọt.


Cho dù là Thần Tiên, ta Tô Mộc cũng phiến khắc cho ngươi xem!

 Cùng tác giả

 Bình luận