Huyền Giới Chi Môn [C]

Huyền Giới Chi Môn [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1066 Chương

View:

3306

Huyền Giới Chi Môn [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!


Quần tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!


Một gã theo Đông châu Đại Lục đi ra thiếu niên.


Một cỗ sinh tử gắn bó Hồng Phấn Khô Lâu.


Một cái lập chí trở thành chí cường giả chuyện xưa.


Một đoạn quát tháo Tinh Hà, đại náo Tam Giới truyền thuyết.


Vong Ngữ sách mới, đã bản hoàn tất 《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 《 Ma Thiên Ký 》.

 Bình luận