Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1558 Chương

View:

7807

Hoa Sơn Tiên Môn

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ ra chân lý kiếm đạo.


Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen. Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình.


Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trong tu tiên giới.


Dù ngươi có muôn vàn pháp thuật, dù ngươi có tất cả các đại pháp ma đạo, ta chỉ dùng kiếm mà phá.


Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới, trở thành thần thoại thành truyền thuyết trong kiếm đạo.


Đẳng cấp tu vi phân ra:


Luyện Khí kỳ, Luyện Thể kỳ, Trường Sinh kỳ…


Luyện Khí kỳ và Luyện Thể kỳ có tất cả mười tầng.


Luyện Khí kỳ mười tầng theo thứ tự là tầng thứ nhất Khí Cảm Hiện, tầng thứ hai Chân Khí Sinh, tầng thứ ba Thập Nhị Chính Kinh, tầng thứ tư Bát Đại Kỳ Kinh, tầng thứ năm Tiểu Chu Thiên, tầng thứ sáu Luyện Khí Thành Cương, tầng thứ bảy Ngự Khí Ly Thể, tầng thứ tám Tế Kinh Vi Mạch, tầng thứ chín Đại Chu Thiên, tầng thứ mười Đại Viên Mãn.

 Cùng tác giả

 Bình luận