Đô Thị Vô Thượng Tiên Y [C]

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y [C]

Thể loại:

Đô Thị

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1985 Chương

View:

2852

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Hắn làm quá chuyển gạch, làm quá quán bar phục vụ sinh, làm quá văn phòng văn viên, làm quá lão sư, làm quá thầy thuốc... Hắn là ngàn ngàn vạn vạn người làm công trung một gã, vì sinh kế mà bôn ba lao lực, nhưng đồng thời hắn lại là một vị được với cổ vu vương hạ vũ huyết mạch truyền thừa Vu sư.


Vu, thượng nhất hoành đỉnh thiên, hạ nhất hoành đạp đất, trung gian nhất dựng thẳng nối thẳng thiên địa, trung thống người với người, là chân chính thông thiên đạt, nắm trong tay thiên địa vạn vật sinh linh chi đại năng giả!

 Bình luận