Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 207 Chương

View:

716

Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Nàng chết vì một lý do ngoài ý muốn, linh hồn xuất khiếu liền thấy Hắc Bạch Vô Thường?


Hai vị ca ca kia vừa nhìn thấy nàng, lại đưa mắt nhìn nhau, lập tức vô tội nói.


Sorry, ta nhóm câu sai người ~ …


Diêm vương mỹ nam là tình nhân, Hắc Bạch Vô Thường là bảo tiêu.


Gây quấy rối ta làm, bị thần tiên trách phạt – Diêm vương nhận.


Dương Quá Long Nữ sư đồ luyến, Hứa Tiên Bạch xà người, Yêu yêu nhau


Quốc gia Dị Giới mặc ta sấm, xem ta tiểu quỷ nhạc tiêu dao.

 Cùng tác giả

 Bình luận