Đạo Pháp Hư Không [C]

Đạo Pháp Hư Không [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 592 Chương

View:

2614

Đạo Pháp Hư Không [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Tu Tiên khó, khó với lên trời!


Người khác Linh Hải là biển, ta Linh Hải là cây.


Người khác trăm năm Trúc Cơ, ta trăm năm linh dịch (Linh khí cảnh, linh dịch cảnh, Linh Tinh cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kết Đan cảnh, linh anh cảnh),


Người khác phục đan tiến cảnh, ta phục đan như ăn cơm,


Nhân sinh, vì thân, vì hồng nhan,


Đời ta tu sĩ, tiếc gì một trận chiến!


Vấn thiên, vấn đạo, vấn thương khung,


Thiên địa chi tôn, nhất chỉ vi chi!

 Cùng tác giả

 Bình luận