Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn [C]

Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 520 Chương

View:

1396

Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Kiếm tu âm mưu đã bại lộ; chân tướng dần dần nổi lên mặt nước; Tiêu Kim Diễn cùng hắn các bằng hữu, còn có ba mươi giây đến chiến trường.

 Cùng tác giả

 Bình luận