Bạch Cốt Đạo Cung [C]

Bạch Cốt Đạo Cung [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 467 Chương

View:

1789

Bạch Cốt Đạo Cung [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Niệm niệm như pháp, thần ý hóa Côn Luân.


Miểu miểu đạo cung, dưới bậc thông thiên tích bạch cốt.


... ...


Ngàn năm trước, hắn hóa thân làm hoa, chim, cá, côn trùng, tránh né khắp nơi, không chỗ dung thân; trầm luân sau ngàn năm , từ trong luân hồi huyễn diệt trở về, hắn phong mang tuyệt thế, thiên hạ vô song.

LIST CHAPTER

 Bình luận